HVEM SER VI ETTER?

Årets Game Changer: 

- Er smart, modig og lidenskapelig opptatt av at alle barn og unge skal få god oppvekst
- Har store og ambisiøse drømmer og en sterk tro på egen løsning 
- Har fremtredende lederegenskaper og er handlekraftig
- Er dypt engasjert i å løse utfordringen ideen er knyttet til
- Er løsningsorientert og fleksibel

 

Idéen:

- Målbar
- Skalerbar
- Potensiale til å være økonomisk bærekraftig 
- Potensiale til å være system endrende 
- Vil skape en betydelig endring for barn og unge (0-18år)


Er dette deg og din idé? Da vil vi kunne hjelpe deg med å rendyrke og skalere din idé gjennom inkubator-programmet til Reach for Change. Inkubator-programmet starter januar 2017.


Akselerator-program:

Som et ledd i søknadsprosessen tilbyr vi, for tredje år på rad, et akselerator-program. Et intensivt program som tilrettelegger for entreprenører slik at de raskt kan gå fra idé til prototype eller bedrift. Vitilbyr de viktigste hjelpemidlene for å utvikle en bærekraftig virksomhet, deriblant en rekke kurs, workshops og oppfølgning av de sosiale entreprenørene. Akseleratoren vil foregå høsten 2017. Se datoer nedenfor.


Søknadsprosessen:

Alle søknader vil bli nøye gjennomgått og vurdert ut ifra en rekke kriterier. De sterkeste Game Changers kandidatene vil bli invitert inn i Akseleratoren. Prosessen avsluttes med at finalistene vil få presentere sin idé fremover juryen, før beslutningen om hvem som blir Norges nye Game Changer tas, i desember 2017. Les mer her om hvordan du søker og husk fristen 1. august! 

Datoer å merke seg for søknadsprosessen:

1. august - deadline søknader 
5. september - intervjudag
18. september - Akseleratormodul
19. september - Akseleratormodul
27. september - Akseleratormodul
28. september - Akseleratormodul
26. oktober - Akseleratormodul
27. oktober - Akseleratormodul
2. november - Akseleratormodul
15. november - Akseleratormodul
November: Jury

 

Konkurransen vil foregå i alle Modern Times Group sine land som en del av MTGs Game Changers initiativ. Kampanjen i Norge er en del av et større prosjekt for å finne Game Changers i 12 land, i et internasjonalt samarbeid med non-profit organisasjonen Reach for Change